Home / กิจกรรมของสำนักวิชา / ค่ายยุวนักนวัตกรรมเกษตรครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 ก.ค. 2561 ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ค่ายยุวนักนวัตกรรมเกษตรครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 ก.ค. 2561 ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพบรรยากาศ ค่ายยุวนักนวัตกรรมเกษตรครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 ก.ค. 2561
ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ค่ายนี้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับงานด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการเกษตรแก่เยาวชน ทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ เพื่อให้เยาวชนมีเจตคติที่ดี เห็นคุณค่าและความสำคัญของอาชีพด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และประชาสัมพันธ์สาขาวิชาต่าง ๆ ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แก่เยาวชนทั่วประเทศไทย

Facebook Comments

Check Also

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 โครงการเกษตรกรพันธุ์ใหม่ มีทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม 30 ทุน

สำนักวิชาเทคโนโ …