Home / กิจกรรมของสำนักวิชา / นักศึกษาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

Facebook Comments

About act_2017

Check Also

สัมมนาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ ปากประ ลากูน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

สัมมนาสำนักวิชา …