Home / ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม / สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Faculty of Agriculture, Mulawarman University ประเทศอินโดนีเซีย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Faculty of Agriculture, Mulawarman University ประเทศอินโดนีเซีย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Faculty of Agriculture, Mulawarman University ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศและความปรารถนาดีต่อกัน โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือกันในเรื่อง การวิจัยและการจัดประชุมทางวิชาการ การเรียนการสอนทางไกล การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร และกิจกรรมอื่นๆ

Facebook Comments