Home / 2019

Yearly Archives: 2019

นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เข้าพบอธิการบดีฯและทีมผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์

วันนี้ 22 พฤษภาคม 2562 นักศึกษา​สำนักวิชาเทคโนโลยี …

Read More »

นักศึกษาสาขาประมง ศึกษาระบบนิเวศแรมซ่าไซด์ทะเลน้อย​ จ.พัทลุง

นักศึกษาสาขาประมงชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาเทคโนโลยีการ …

Read More »

นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ ดูงานศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรและสวนปาล์มน้ำมันที่บริษัท CPI Agrotech

นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ชั้นปีที่ 3  สำนักวิชาเทคโนโล …

Read More »

บรรยากาศการเรียนวิชาการแปรรูปสัตว์น้ำของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

   บรรยากาศการเรียนวิชาการแปรรูปสัตว์น้ำของนักศึกษ …

Read More »

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หรือผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบชุดลงฟาร์มของนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

👉ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หรือผู้ที่ส …

Read More »

บรรยากาศการเรียนวิชาฝึกงานทางด้านพืชศาสตร์

บรรยากาศการเรียนวิชาฝึกงานทางด้านพืชศาสตร์ เรียนสน …

Read More »

นักศึกษาสาขาประมงได้ศึกษาดูงาน การทำธุรกิจปลาสวยงาม ที่ Betta fish farm จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2562

นักศึกษาสาขาประมง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้ศึ …

Read More »

บรรยากาศชั่วโมงการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหลักสูตร ตอน วัฒนธรรมเกาหลี

บรรยากาศชั่วโมงการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหลัก …

Read More »

นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรม “การเกษตรยุคใหม่ Thailand 4.0”

นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเ …

Read More »

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสัตวศาสตร์และพืชศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยายพิเศษทางด้านสัตวศาสตร์

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสัตวศาสตร์และพืชศาสตร์ สำน …

Read More »