Home / 2019

Yearly Archives: 2019

กิจกรรมคณบดีและคณาจารย์พบนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ภาคการศึกษาที่ 2/2562 14 พ.ย.62

    สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร…ดูแลลูกศิษย์..ใกล้ชิดเหมือนลูกหลาน😍ครอบครัว สทก. 27 ปีแห่งคุณภาพและความภาคภูมิใจ ♥️กิจกรรมคณบดีและคณาจารย์พบนักศึกษา วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นำโดยคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ และคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเป็นไปอย่างสนุกสนานและนักศึกษาได้รับแรงบันดาลใจ และมีกำลังใจในการเรียน ตลอดจนได้ทราบวิธีการเตรียมตัวสอบปลายภาคที่กำลังจะมาถึง ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษา สทก. สอบผ่านและมีการผลการเรียนที่ดีทุกๆคน🏆

Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร@โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 12 พ.ย.62

   💖27ปีแห่ง​คุณภาพ​และ​ความ​ภาคภูมิใจ.. สทก💗ขอบคุณ​คุณ​ครูและน้องๆ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา  ที่ร่วมกิจกรรม​กับเราและร่วมภูมิใจ​ไปกับหลักสูตร​เกษตร​ศาสตร์​และนวัตกรรม​และหลักสูตร​วิทยา​ศาสตร์​อาหาร​และ​นวัตกรรม​💓เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร@โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 14 พ.ย.62

💖27ปีแห่ง​คุณภาพ​และ​ความ​ภาคภูมิใจ.. สทก💗นครศรีธรรมราช… ดี๊ดี…ขอบคุณ​คุณ​ครูและน้องๆ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ที่ร่วมกิจกรรม​กับเราและร่วมภูมิใจ​ไปกับหลักสูตร​เกษตร​ศาสตร์​และนวัตกรรม​และหลักสูตร​วิทยา​ศาสตร์​อาหาร​และ​นวัตกรรม​💓

Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน (UKPSF) ในระดับ Fellow

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) ในระดับ Fellow เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

Read More »

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.26 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 1,805 คน ประกอบด้วย ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 16 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 48 คน และระดับปริญญาตรี จำนวน 1,741 คน โอกาสนี้ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้อนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย …

Read More »

รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ ได้รับเชิญเป็น Keynote speaking ในเรื่องของสถานการณ์กัญชาและกัญชงในประเทศไทย ที่เมืองคุณหมิง ระหว่างวันที่ 18-22 ต.ค. 2562

รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญจาก Yunan Provicinal Academy of Science and Technology ให้มาเป็น Keynote speaking ในเรื่องของสถานการณ์กัญชาและกัญชงในประเทศไทย ที่เมืองคุณหมิง  ระหว่างวันที่ 18-22 ตค 2562    

Read More »

เปิดรับสมัคร นักเรียนชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต เข้าร่วมกิจกรรม ” 27 ปี แห่งคุณภาพและความภาคภูมิใจ สทก. ส่งต่อสู่ Next Generation” วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2562

โอกาสดีๆ สำหรับน้องๆ ที่อยากเรียนสาขาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร มาแล้วครับ… . +++ปีนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดสรรทุนการศึกษาแบบยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร จำนวน 22 ทุน และทุนสนับสนุนอื่นๆ อีก 60 ทุน ให้กับนักเรียนที่สมัครเรียนในสาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม และสาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 27 ปี ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และมีกำหนดจัดกิจกรรม “27 ปีแห่งคุณภาพและความภาคภูมิใจ ส่งต่อสู่ Next Generation” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นี้ ที่ ม.วลัยลักษณ์ เพื่อให้นักเรียนที่สนใจได้รับทราบข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของทั้งสองสาขา และเพื่อทราบรายละเอียดทุนการศึกษาดังกล่าว+++ . โอกาสนี้จึงขอเชิญน้องๆ นักเรียนชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยการสมัครผ่านระบบออนไลน์ตาม QR code ที่ให้มา ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นี้ *** …

Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร@โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 17 ก.ย.62

    💖27ปีแห่ง​คุณภาพ​และ​ความ​ภาคภูมิใจ.. สทก💗นครศรีธรรมราช… ดี๊ดี…ขอบคุณ​คุณ​ครูและน้องๆชาวนครศรีธรรมราช​ที่ร่วมกิจกรรม​กับเราและร่วมภูมิใจ​ไปกับหลักสูตร​เกษตร​ศาสตร์​และนวัตกรรม​และหลักสูตร​วิทยา​ศาสตร์​อาหาร​และ​นวัตกรรม​💓 โรงเรียน​ทุ่งสง🤗โรงเรียน​สตรีทุ่งสง😘โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา☺️โรงเรียนขนอมพิทยา😍โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม😋โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช😚โรงเรียน​ฉวาง💖โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม🤗โรงเรียนบางขันวิทยา😋โรงเรียนเชียรใหญ่☺️โรงเรียน​ชะอวด​💓 ขอบคุณ​มาก​ค่ะ

Read More »

กิจกรรมมุทิตาจิต สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิต สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์กีฬา โดยมีคณาจารย์ผู้เกษียณดังนี้ ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รศ.ดร.มนตรี อิสรไกรศิล ผศ.ดร.นิวัต เมืองแก้ว ผศ.ดร.ปิยะพงค์ โชติพันธุ์ และมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงาน 150 คน    

Read More »