Monthly Archives: มีนาคม 2019

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาเกษตรศาสตร์ ด้านพืชศาสตร์ และด้านสัตวศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบค …

Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบค …

Read More »

รศ.ดร.วาริน อินทนา บรรยาย​ “การจัดการโรคในสวนส้มโอ” ที่​ อำเภอปากพนัง

ภาพบรรยากาศการอบรม”การจัดการโรคในสวนส้มโอ …

Read More »

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดระบบจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2562

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดระบบจัดการค …

Read More »

คณบดีฯ และคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรพบนักศึกษาทุกชั้นปี วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562

คณบดีฯ และคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรพบนักศ …

Read More »

ภาพบรรยากาศในห้องเรียนวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและไข่ สาขาเทคโนโลยีอาหาร

ภาพบรรยากาศในห้องเรียนรายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื …

Read More »

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการผลิตสุกร ของนักศึกษาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 3

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการผลิตสุกร ของนักศึกษาสั …

Read More »

คณบดีฯ และคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรพบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ2 วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562

คณบดีฯ และคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรพบนักศ …

Read More »

นายสหรัตน์ ทองวุ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพืชศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สหกิจศึกษาที่ universiti putra malaysia ประเทศมาเลเซีย

นายสหรัตน์ ทองวุ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพืชศาสต …

Read More »