Daily Archives: มีนาคม 20, 2019

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาเกษตรศาสตร์ ด้านพืชศาสตร์ และด้านสัตวศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบค …

Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบค …

Read More »