Home / 2019 / เมษายน

Monthly Archives: เมษายน 2019

นักศึกษาสาขาประมงได้ศึกษาดูงาน การทำธุรกิจปลาสวยงาม ที่ Betta fish farm จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2562

นักศึกษาสาขาประมง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้ศึ …

Read More »

บรรยากาศชั่วโมงการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหลักสูตร ตอน วัฒนธรรมเกาหลี

บรรยากาศชั่วโมงการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหลัก …

Read More »

นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรม “การเกษตรยุคใหม่ Thailand 4.0”

นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเ …

Read More »

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสัตวศาสตร์และพืชศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยายพิเศษทางด้านสัตวศาสตร์

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสัตวศาสตร์และพืชศาสตร์ สำน …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์สาธิตเกษตรฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

 

Read More »

ขอเชิญชวนนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายห้วข้อ “เกษตรยุคใหม่ Thailand 4.0”

ขอเชิญชวนนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและผู้ท …

Read More »

ศูนย์​ผลิต​และ​บริการ​ชีวิ​นท​รี​ย์​เกษตร​ ต้อนรับนักวิชาการจากกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อเจรจากรอบความร่วมมือในการ​ “ทดลอง​ บริหารจัดการโรคของปาล์ม​น้ำมันในภาคใต้”

ศูนย์​ผลิต​และ​บริการ​ชีวิ​นท​รี​ย์​เกษตร​ สำนักวิ …

Read More »

เปิดรับสมัคร TCAS62 รอบที่3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม 17-29 เม.ย.62

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »