Home / 2019 / April

Monthly Archives: April 2019

นักศึกษาสาขาประมงได้ศึกษาดูงาน การทำธุรกิจปลาสวยงาม ที่ Betta fish farm จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2562

นักศึกษาสาขาประมง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้ศึกษาดูงาน การทำธุรกิจปลาสวยงาม ที่ Betta fish farm จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา #นวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ #สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร #มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

Read More »

บรรยากาศชั่วโมงการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหลักสูตร ตอน วัฒนธรรมเกาหลี

บรรยากาศชั่วโมงการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหลักสูตร เสนอตอน วัฒนธรรมเกาหลี สนุกสนานแค่ไหน ไปรับชมกันเลยค่ะ #เพราะความสุขเริ่มต้นจากอาหาร #เพราะอร่อยจึงบอกต่อ #หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม #wufoodscienceinnov #walailakuniversity  

Read More »

นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรม “การเกษตรยุคใหม่ Thailand 4.0”

นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมอบรม “การเกษตรยุคใหม่ Thailand 4.0” บรรยายโดย คุณมัฆวาล หอสุวรรณ์ (ผู้จัดการ บริษัท ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร) และ รศ.ดร. เฉลิมพล เกิดมณี (นักวิจัยอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ) เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

Read More »

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสัตวศาสตร์และพืชศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยายพิเศษทางด้านสัตวศาสตร์

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสัตวศาสตร์และพืชศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยายพิเศษทางด้านสัตวศาสตร์ในหัวข้อ “Oil Palm Nut and coconut polysaccharides : Are they anti nutrients or pro nutrients for poultry” บรรยายโดย Prof.Burhanudin Sundul เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562  ที่ผ่านมา  

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์สาธิตเกษตรฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

 

Read More »

ขอเชิญชวนนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายห้วข้อ “เกษตรยุคใหม่ Thailand 4.0”

ขอเชิญชวนนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายห้วข้อ “เกษตรยุคใหม่ Thailand 4.0” ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562  เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้อง 05217 อาคารเรียนรวม 5 สมัครที่นี่ https://forms.gle/DnCyS2KZe2VPYc998

Read More »

ศูนย์​ผลิต​และ​บริการ​ชีวิ​นท​รี​ย์​เกษตร​ ต้อนรับนักวิชาการจากกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อเจรจากรอบความร่วมมือในการ​ “ทดลอง​ บริหารจัดการโรคของปาล์ม​น้ำมันในภาคใต้”

ศูนย์​ผลิต​และ​บริการ​ชีวิ​นท​รี​ย์​เกษตร​ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัย​ลักษณ์​ต้อนรับนักวิชาการจากกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อเจรจากรอบความร่วมมือในการ​ “ทดลอง​ บริหารจัดการโรคของปาล์ม​น้ำมันในภาคใต้” เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

Read More »

รางวัลนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับรางวัลนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2562 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 เมื่อวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รางวัลเหรียญเงิน 2 โครงการ 1. การพัฒนาวัสดุดูดซับน้ำมันหอมระเหยจาก รากผักตบชวา เพื่อนามาใช้เป็นวัสดุ ปลดปล่อยสารต้านเชื้อราและให้กลิ่นหอมใน ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวกล้อง โดย นายสุเมธี ส่งเสมอ รศ.ดร.นฤมล มาแทน และ รศ.ดร.นิรันดร มาแทน 2. นวัตกรรมการควมคุบไอระเหยของสาร ธรรมชาติจากถ่านกัมมันต์เพื่อยับยั้งเชื้อรา บนผิวหน้าของวัตถุดิบทางการเกษตรใน ระหว่างการเก็บรักษาและขนส่ง โดย นางสาวศิริพร แช่มสนิท รศ.ดร.นฤมล มาแทน และ รศ.ดร.นิรันดร มาแทน รางวัลเหรียญทองแดง …

Read More »

เปิดรับสมัคร TCAS62 รอบที่3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม 17-29 เม.ย.62

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 ในรอบ TCAS62 รอบที่3 รอบรับตรงร่วมกัน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 62 – 29 เม.ย. 62 สมัครเรียน https://entry.wu.ac.th/  #WUFoodScienceInnov #สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร #มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »