Home / 2019 / April / 03

Daily Archives: April 3, 2019

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นฤมล มาแทน และทีมงานวิจัย ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ผลงานนวัตกรรมดีเด่น”

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นฤมล มาแทน และทีมงานวิจัย ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผลงานนวัตกรรมดีเด่น  ผลงานเรื่อง “การพัฒนาวัสดุดูดซับน้ำมันหอมระเหยจากผักตบชวาเพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุปลดปล่อยสารต้านเชื้อราและให้กลิ่นหอมในบรรจุภัณฑ์ข้าวสารกล้อง”สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 27 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 29 มีนาคม 2562

Read More »

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารและการเตรียม Culinary Art and Preparation ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารและการเตรียม Culinary Art and Preparation ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารวลัยลักษณ์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อาคารหัวตะพาน)

Read More »

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ประชุมร่วมกับบริษัท CPF เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562

โครงการสำรวจเกษตรกร ผู้เลี้ยงสุกรขุน (farm) ร่วมกับบริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน) จากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทางโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ contract farming บริษัท ซีพีเอฟได้พา นศ. ลงพื้นที่ในจังหวัด สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง เพื่อสอบถามข้อมูลการเลี้ยงสุกรขุน จากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขุนในโครงการ เพื่อให้นศ. ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และเข้าใจระบบการทำงานในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น#สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร#มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »