Home / 2019 / April / 17

Daily Archives: April 17, 2019

รางวัลนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับรางวัลนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2562 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 เมื่อวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รางวัลเหรียญเงิน 2 โครงการ 1. การพัฒนาวัสดุดูดซับน้ำมันหอมระเหยจาก รากผักตบชวา เพื่อนามาใช้เป็นวัสดุ ปลดปล่อยสารต้านเชื้อราและให้กลิ่นหอมใน ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวกล้อง โดย นายสุเมธี ส่งเสมอ รศ.ดร.นฤมล มาแทน และ รศ.ดร.นิรันดร มาแทน 2. นวัตกรรมการควมคุบไอระเหยของสาร ธรรมชาติจากถ่านกัมมันต์เพื่อยับยั้งเชื้อรา บนผิวหน้าของวัตถุดิบทางการเกษตรใน ระหว่างการเก็บรักษาและขนส่ง โดย นางสาวศิริพร แช่มสนิท รศ.ดร.นฤมล มาแทน และ รศ.ดร.นิรันดร มาแทน รางวัลเหรียญทองแดง …

Read More »

เปิดรับสมัคร TCAS62 รอบที่3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม 17-29 เม.ย.62

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 ในรอบ TCAS62 รอบที่3 รอบรับตรงร่วมกัน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 62 – 29 เม.ย. 62 สมัครเรียน https://entry.wu.ac.th/  #WUFoodScienceInnov #สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร #มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »