อบรมการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

On May 25, 2023, Assoc. Leading the Chewintree Agriculture Production and Service Center team, Walailak University in collaboration with AIC Nakhon Si Thammarat Center Training to transfer knowledge to farmers in the Occupational Training Program for the People, Class 4, “Safe fruit gardening, reducing production costs to increase income.
“By giving a lecture on the topic of “Integrated Pest Management”, demonstration of the production of Trichoderma NST-009 bioproducts, demonstration of Trichoderma NST-009 disinfection at the Center for Quality of Life Development and Elderly Career Promotion. Phrom Lok Municipality