สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แสดง​ศักยภาพ​นวัตกรรม​ด้านการเกษตร​และอาหาร​ จากการค้นคว้า​วิจั​ยมาอย่างยาวนาน​ ซึ่ง​ผลงานของคณาจารย์​ นักวิจัย​ ของบ้าน​ สทก​ และศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ต่างๆของสมาชิก​บ้าน​ สทก​ เป็น​ที่ประจักษ์​จนได้คัดเลือก​เป็นศูนย์​เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดนครศรีธรรมราช​​ ของกระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​
สำเร็จ​ลุล่วง​กับการเป็นเจ้าภาพ​การจัดประชุมรายงานความก้าวหน้า​ของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดนครศรีธรรมราช​ ซึ่งมีท่านอลงกรณ์​ พลบุตร​ ที่ปรึกษา​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​เป็นประธาน ซึ่ง​ศูนย์​ AIC​ มีสถานที่ตั้งที่สำนักว​ิชาเทคโนโล​ยีการเกษตร​ ม​หาวิทยาลัย​วลัยลักษณ์​
การประชุม​ในวันนี้​ วันเสาร์​ที่​ 29 สิงหาคม​ 2563​ มี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายสมโชค หาญนิวัติกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา ผู้อำนวยการศูนย์ AIC นครศรีฯ รศ.ดร.นฤมล​ มาแทน​ คณบดี​สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ที่ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
แชร์เลย!!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest