กิจกรรมการแข่งขันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “Mini Product Development Contest 2020”  ณ ห้อง Co-Working Space อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

  ภาพบรรยากาศกิจกรรมการแข่งขันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ &# …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม รอบ TCAS1.1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อและผ …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม รอบ TCAS1.1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อและผ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร รุ่นที่ 19 ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปร …

Read More »

คณาจารย์​สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วมอบรมการจัดการสหกิจศึกษานานาชาติ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน

  เมื่อวันที่ 19-20 กันายน 2563 คณาจารย์​สำนักวิชา …

Read More »

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีอาหาร ทัศนศึกษาดูงาน จ.สุราษฎร์ธานี – จ.ชุมพร ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2563

   นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีอาหาร  สำนักวิ …

Read More »

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม เยี่ยมชมวิสาหกิจ​ชุมชน​กาแฟรัษฎา​และแปรรูป​ผลผลิต​ทางการเกษตร​ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

เรียน​รู้​นอกห้องเรียน​กับรายวิชา​นวัตกรรมอาหาร​ โ …

Read More »

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสถานประกอบการพรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 16 กันยายน 2563

     บ้านสำนักว​ิชาเทคโนโล​ยีการเกษ …

Read More »