คณาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร   นำโ …

Read More »

แนะนำอาจารย์ใหม่ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ยินดี …

Read More »

นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ เข้าร่วมประชุมทำแผนการนำความรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารสู่การใช้งานในชุมชน นำโดย รศ.ดร.วาริน อินทนา

นักศึกษาของหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม หลักสูตร …

Read More »

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับคณาจารย์ทั้ง 2 ท่านของเรา ที่มีผลงานโดดเด่น ประเภท Premium ประจำปี 2563

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ขอแสด …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษ …

Read More »

โครงการพัฒนาสูตรอาหารแม่สุกรพันธุ์ พร้อมจัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกร ชุมชน​สาธิต​ โดย​ อาจารย์​ ดร.กฤติกา​ กาบพลอย​ และคณะ

ชุมชนเติบโต บ้านเราก็​เติบโต​ เราเติบโตไปพร้อมๆกัน …

Read More »

รศ.ดร.นฤมล มาแทน คิดค้นนวัตกรรมลังไม้ยางพารารมไอน้ำมันหอมระเหย สำหรับผลิตลังใส่ผลไม้ที่สามารถชะลอและควบคุมการสุก ของผลไม้ในระหว่างการขนส่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน  อาจารย์ประจำสำน …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.อรรถกร พรมวี  ที่ได้รับทุนวิจัย 200,000 บาท จากกระทรวงอุดมการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อรรถกร พรมวี  อ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐภัทร เอี่ยมอักษร (มอส) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 2/2563  

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐภัทร เอี่ยมอักษร (มอส) นั …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกาญจนาพร ชุมทอง (บิว) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่น ภาคการศึกษา 2/2563

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของบ้าน สกอ. นางสาวกาญจนาพ …

Read More »