สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS63 รอบ Admission 7-15 พ.ค.64

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เ …

Read More »

อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ได้คิดค้นสูตรอาหารสำหรับเลี้ยงด้วงสาคูให้มีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น ทั้งโปรตีน แร่ธาตุ กรดอะมิโนจำเป็นครบทั้ง 9 ชนิด และปริมาณกรดไขมันโอเมก้า-3 สูงกว่าน้ำมันปลาถึง 1.24 เท่า

อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหา …

Read More »

นวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยกับการค้นพบการประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มที่สามารถยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมในระหว่างการส่งออกได้ งานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกทุน คปก. นางสาวรวินันท์ แสงวงษ์งาม นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร

นวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยกับการค้นพบการประสิทธิภาพของ …

Read More »

น้องๆ ชั้นปีที่ 1 สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรมศึกษาดูงานและเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ณ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรงไทยธรรมชาติบ้านไทรห้อง ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตก …

Read More »

นักวิจัยในศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ Electroencephalogram (EEG)

ผลงานยอดเยี่ยมของทีมอาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเก …

Read More »

น้องๆ ปี 1 สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรมศึกษาดูงานและเรียนรู้การทำช็อคโกแลต ณ one More Thai Craft Chocolate ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

น้องๆ นักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรมชั้นปีที่ …

Read More »

คณาจารย์และผู้ช่วยวิจัย บ้าน SAF ลงพื้นที่บรรยายในหัวข้อ “การผลิตชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี” ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลป่าระกำ

คณาจารย์และผู้ช่วยวิจัย บ้าน SAF ลงพื้นที่บรรยายใน …

Read More »

บ้าน SAF ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา พาน้องๆเยี่ยมชมศูนย์สาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ ร.9 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

บ้าน SAF ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนท่าศาล …

Read More »

นวัตกรรมลังไม้อัจฉริยะสำหรับขนส่งผลไม้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย

ผลงานสุดล้ำทีมอาจารย์​สำนักว​ิชาเทคโนโล​ยีการเกษตร …

Read More »

รศ.ดร.วาริน อินทนา และนักศึกษา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเกษตรกร ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ณ เทศบาลตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาจารย์และนักศึกษาบ้าน SAF บริการชุมชนรศ.ดร.วาริน …

Read More »