โลโก้สำนักวิชา
Previous slide
Next slide

สมัครเรียน

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ITA SAF

5ส GREEN SAF

SAF GREEN 

ติดต่อเรา

Invited Speaker ในการประชุมวิชาการ

เมื่อวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร. วรวรรณ พันพิพัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม และรักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ได้รับเชิญจาก Henan University of Technology, เมือง Zhengzhou, มณฑล Henan, China ให้เป็น Invited Speaker ในการประชุมวิชาการ 3rd ICC Asia-Pacific Grain Conference (APGC) 2023

อ่านเพิ่มเติม »
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐริกา เดะแอ “พี่ยูณ” รุ่น 22 ที่ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก “โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม »
อาจารย์ที่ได้ผลการปฏิบัติงานประจำปีในระดับ “พรีเมี่ยม”

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.มนัส ชัยจันทร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม ที่ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีในระดับ “พรีเมี่ยม”

อ่านเพิ่มเติม »
ทุนวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม ที่ได้รับทุนวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ มูลค่ากว่า 1.3 ล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม »
Scopus Q1: Percentile ≥ 90 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ และ รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ (อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม) ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารบนฐานข้อมูล Scopus Q1: Percentile ≥ 90 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

อ่านเพิ่มเติม »
โครงการ reinventing university

เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2566 รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ รักษาการแทนคณบดี และคณาจารย์ให้การต้อนรับ visiting professor Dr. Lutz Grossmann จาก University of Massachusetts Emherst ภายใต้โครงการ reinventing university เพื่อมา Lecture ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

อ่านเพิ่มเติม »

เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และคณาจารย์ของสำนักวิชาฯ ได้ให้การต้อนรับ Prof.Dr. Kalidas Shetty จาก North Dakota State University, USA ในฐานะ Visiting professor ในการสร้างความร่วมมือในการวิจัย student mobility

อ่านเพิ่มเติม »
ลงพื้นที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.อรรถกร พรมวี และ ผศ.ดร.ธเนศ คอมเพ็ชร ลงพื้นที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ เพื่อให้คำปรึกษาในการปลูกพืชในโรงเรือน กิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และเมล่อนปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม »
บริการวิชาการ

วันที่ 13 ตุลาคม ผศ.ดร.อรรถกร พรมวี และ ผศ.ดร.ธเนศ คอมเพ็ชร ลงพื้นที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามการดำเนินและให้คำปรึกษา กิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และเมล่อน

อ่านเพิ่มเติม »
บริการวิชาการ ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ

ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ นำเสนอผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์กิมจิและซอสหมักกิมจิพร้อมใช้ จากวัตถุดิบและพืชผักในท้องถิ่นลุ่มน้ำปากพนัง

อ่านเพิ่มเติม »