Home / กิจกรรมของสำนักวิชา

กิจกรรมของสำนักวิชา

กิจกรรม “ลงแขกเกี่ยวข้าว” เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิชาเทคโนโ …

Read More »

นักศึกษาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 ของสำนักวิช …

Read More »

กิจกรรม “สืบสานวัฒนธรรมการกินท้องถิ่นใต้ ตอน หมี่ผัด-ขนมโค”

เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาเทคโนโลยีก …

Read More »

ค่ายยุวนักนวัตกรรมเกษตรครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 ก.ค. 2561 ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพบรรยากาศ ค่ายยุวนักนวัตกรรมเกษตรครั้งที่ 2 ระหว …

Read More »

สัมมนาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ ปากประ ลากูน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

สัมมนาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ระหว่างวันที่ 9- …

Read More »

ค่ายสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างวันที่ 7-8 ก.ค. 2561

ค่ายสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่า …

Read More »

แนะแนวสัญจร รร.สุราษฎร์พิทยา และ รร.มอ.วิทยานุสรณ์ ณ วันที่ 4 ม.ค. 61

คณบดีสำนักเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจา …

Read More »