โลโก้สำนักวิชา
ศิษย์เก่า
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ขอแสดงความยินดีกับพี่รอง ดร. วีระพงษ์ วรประโยชน์ ศิษย์เก่าสุดปังรุ่นที่ 8 ของหลักสูตรฯ ที่ผลงานเรื่อง “eLysozyme – Antimicrobial agent from hen egg white protein for food industry and animal farming” ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับดีมาก จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9494
🤩พี่รองเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนโดดเด่นมาตลอด โดยได้รับรางวัลมากมาย เช่น นักศึกษาสหกิจศีกษาดีเด่นระดับชาติ และยังได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง🎖🎖
🎯ปัจจุบันพี่รองดำรงตำแหน่งนักวิจัย ประจำศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
🐙อยากเก่งอย่างพี่รองต้องมาเรียนกับเรา ที่นี่อาจารย์ก็ปังไม่น้อยหน้าใครเช่นกัน แถมทำวิจัยเก่งระดับแนวหน้าของมหาวิทยาลัย