โลโก้สำนักวิชา

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

นางจันทร์เพ็ญ บัวจีน
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72301
E - mail chunpen@wu.ac.th
นางสุคณา ศรีทับ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2303
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72303
E - mailssukhana@wu.ac.th
นายอัฐพล เงินถาวร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2309
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72309
E - mailatapon.no@wu.ac.th
นางสาวสุกัญญา อะหลี
นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2331
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72331
E - mailsukanya.a-@wu.ac.th
นางสาวคอซีหม๊ะ มาแมง
นักวิชาการสาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2330
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72330
E - mailkhorseemah.ma@wu.ac.th