โลโก้สำนักวิชา

ศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน 
หัวหน้าศูนย์ :  รองศาสตราจารย์ ดร. วาริน อินทนา

ภารกิจ :
1.​ ให้คำปรึกษาด้านการจัดการศัตรูพืช​โดยนักวิชาการที่เชี่ยวชาญ​ ม.วลัย​ลักษณ์​
2.​ บริการชีวภัณฑ์​กำจัดศัตรูพืช​ ได้แก่​ เชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์​ NST-009​ เชื้อราบิวเวอร์เรีย และเชื้อราเมธาไรเซียม
3.​ บริการวินิจฉัยโรค​พืชต่างๆ
4.​ ตรวจวิเคราะห์​จุลินทรีย์​ในดินและพืช
5.​ ร่วมแลกเปลี่ยนและร่วมวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ​ ที่สนใจร่วมงาน

ข้อมูลการติดต่อ :
เฟสบุ๊ค: ศูนย์ชีวินทรีย์ ม.วลัยลักษณ์
     ไลน์ไอดี : tcruwu
          โทร. : ​ 092-3293569

ศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

ศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า (Center of Excellence in Aquaculture Technology and Innovation)

หัวหน้าศูนย์ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วุฒิสุทธิเมธาวี

ภารกิจ :
1.เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านกุ้ง
2.เป็นศูนย์ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้กับกุ้ง เช่น โปรไบโอติก, สมุนไพร และวัคซีน เป็นต้น
3.บริการในการตรวจสอบสายพันธุ์กุ้งที่มีลักษณะเจริญเติบโตดี ต้านทานโรค หรือทนต่อความเค็มต่ำ เป็นต้น
4.บริการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์กุ้ง ได้แก่ โรคจากแบคทีเรีย ไวรัส และเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เกี่ยวข้องกับลักษณะต่างๆของกุ้ง (Marker-assisted selection)
5.เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านกุ้ง

ข้อมูลการติดต่อ :
โทร.: 0-7567-2301-2
E-mail: wsuwit@wu.ac.th

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย 

หัวหน้าศูนย์ : รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน

ภารกิจ
1.วิจัยเพื่อหาองค์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์
2.ให้คำแนะนำในการใช้สารธรรมชาติกลุ่มน้ำมันหอมระเหยในการถนอมอาหาร
3.ให้บริการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ให้กลิ่นรสเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์
4.ให้บริการวิจัยพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารจากเซลลูโลสและบริการทดสอบบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายได้โดยเชื้อจุลินทรีย์

ข้อมูลการติดต่อ:
เฟสบุ๊ค: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย
https://www.facebook.com/EOlab80160/
เวปไซต์: https://essentialoil.wu.ac.th/
โทรศัพท์ : 0-7567-2376, 0-7567-2301
E-mail: nnarumol@wu.ac.th

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร 

หัวหน้าศูนย์ : รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์

ภารกิจ :
1. สร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมด้านอาหาร
2. เป็นแหล่งการเรียนรู้ ให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมด้านอาหาร
3. ผลิตนักวิจัยและบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
4. วิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบทางการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
5. สร้างความร่วมมือในการวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารในระดับนานาชาติ

ข้อมูลการติดต่อ :
เว็ปไซด์: www.ftir_coe.com
Facebook: Food Technology and Innovation Research Center of Excellence

โทรศัพท์ : 0-7567-2372, 0-7567-2301
E-mail: pworawan@wu.ac.th

ศูนย์ความเป็นเลิศกัญชาไทยทางการแพทย์ (Center of Excellence Thai Medical Marijuana)

หัวหน้าศูนย์ : รองศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์  สุรนิลพงศ์
โทรศัพท์ : 0-7567-2351, 0-7567-2301

E-mail : suraninpong@gmail.com