โลโก้สำนักวิชา
ศิษย์เก่า foodscience
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ขอแสดงความยินดี กับพี่บิว นางสาวกาญจนาพร ชุมทอง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 20 ของหลักสูตรฯ ที่ได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 24 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยพี่บิวเป็น 1 ในนักศึกษาเพียง 52 คน จากทั่วประเทศเท่านั้น ที่ได้รับทุนดังกล่าว ซึ่งทุน คปก. ให้การสนับสนุนงบประมาณครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าเดินทางไปทำวิจัยยังต่างประเทศ โดยนักศีกษาที่มีคุณสมบัติผ่านจนได้รับทุนจะต้องมีความโดดเด่นในทุกด้าน รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีความโดดเด่นด้วยเช่นกัน
❤️ทั้งนี้ พี่บิวเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดึเด่นมาตลอด และได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 รวมทั้งผลงานวิจัยในรายวิชาโครงงาน ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ SCOPUS Q1
🎀อยากเก่งอย่างพี่บิวต้องมาเรียนกับเรา น้องๆ คนไหนมุ่งมั่นเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เรามีทุนโปรแกรมเกียรตินิยมให้ 5 ทุน เรียนฟรี!!!!!!ตลอดหลักสูตร