เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชา Field trip เรียนรู้การทำมะม่วงหิมพานต์เผาโบราณ ของแม่เฒ่าเอียด ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 
โดยใช้วิธีการแบบดั้งเดิม “เผาโบราณ” ใช้ไม้ฟืน จากต้นไม้ที่แห้งจากสวน ไม่ใช้ถังแก๊ช จึงทำให้ มะม่วงหิมพานต์ มีความหอม มัน กรอบ อร่อย แบบธรรมชาติ