เมื่อวันศุกร์ 20 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ได้จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์และเชิดชูเกียรติบุคลากร” ซึ่งในกิจกรรมมีการรดน้ำดำหัวและรับคำอวยพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ (อดีตคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) และ รศ.ดร.อนุชิต ชินาจริยวงศ์ (อดีตอาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) เข้ามาร่วมอวยพรและให้ข้อคิดดีดีในการใช้ชีวิต