โลโก้สำนักวิชา
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและความเป็นนานาชาติ ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (SAF Research Forum) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาหัวข้อการบรรยาย Animal Welfare in Halal Meat Production
โดยวิทยากร Dr. Ari Wibowo จาก Mulawarman University ประเทศอินโดนีเซีย