สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ได้จัดกิจกรรม “Alumni talk เรื่องเล่าจากรุ่นพี่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้รุ่นน้อง”  เมื่อวันพุธ 20 กรกฎาคม 2565 โดยเชิญศิษย์เก่า คุณวรยุทธ กัลป์จารุ ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
และคุณประดิษฐ์ เจริญสุข ตำแหน่ง เกษตรอำเภอบ่อไร่(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราดที่มาสร้างแรงบันดาลใจและเล่าประสบการณ์ในการทำงาน การวางแผนชีวิตให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ให้กับน้องๆในสำนักวิชาฯ