โลโก้สำนักวิชา
saf ambassardor2022
saf ambassardor2022
saf ambassardor2022
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น SAF Ambassador 2022
1.น้องกอล์ฟ นายรัษฎา หนูเซ่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม
2.น้องบีม นางสาวอัญชิสา ขวัญอ่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม