TCAS66 ครุศาสตร์เกษตร
ใครอยากเป็นคุณครูสอนวิชาเกษตรฯ หรือคุณครูวิทยาลัยเกษตรฯ 🔥🔥เปิดรับสมัครแล้วหลักสูตรครุศาสตร์ วิชาเอกเกษตรกรรม👍👍
พร้อมกับมีทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนฟรี 2 ทุนให้กับน้องๆ ที่พร้อมจะมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
🥰TCAS66 รอบ 1 Portfolio 🥰
📌เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 24 มกราคม 2566
📌สมัครเรียนได้ที่ https://entry.wu.ac.th/