โลโก้สำนักวิชา

เมื่อวันที่ 12​ ตุลาคม​ 2565​ นักศึกษาและบุคลากร​ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวข้าวเพื่อเรียนรู้และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรม ในการทำนาแบบท้องถิ่นของภาคใต้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ​ ศูนย์สาธิตและ​พัฒนา​นวัตกรรม​เกษตร