โลโก้สำนักวิชา
ประกวดนางนพมาศ65

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ขอเชิญชวนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ร่วมส่งกำลังใจและแรงเชียร์ให้กับนางสาวอัญชิสา ขวัญอ่อน (น้องบีม) นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม ชั้นปีที่ 1
ในการประกวดเทพีนพมาศ (ประเภทนักศึกษา)
ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตั้งเเต่เวลา 18.00-23.00 น. ณ ลานเพลินตา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์