รางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการของนักศึกษาในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ฐิตาพร หนูคล้าย และ น.ส.ธนภรณ์ อยู่เล่ห์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม ที่คว้ารางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการของนักศึกษาในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565 ซึ่งนักศึกษาได้ทำผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาดุกฟู ซึ่งมี ผศ.ดร.วิสาขะ อนันธวัช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา