โลโก้สำนักวิชา
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จัดกิจกรรมปีใหม่ 2566 ให้กับน้องๆ นักศึกษาเมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา กิจกรรมภายในงานมีการแลกของขวัญ และลุ้นของรางวัลรวมทั้งทุนการศึกษาจากคณาจารย์และบุคลากร ขอให้น้องๆทุกคน มีความสุข และประสบความสำเร็จตลอดทั้งปีนี้