โลโก้สำนักวิชา

เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 สโมสรนักศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารจัดกิจกรรม “SAF Freshy Meeting รุ่นพี่พบว่าที่รุ่นน้อง”  เป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่มาเล่าประสบการณ์ การใช้ชีวิต การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ให้กับน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ TCAS66