โลโก้สำนักวิชา

เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จัดกิจกรรมประจำเทอม สำนักวิชาพบนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2565 เป็นกิจกรรมที่คณาจารย์ในสำนักวิชามาพบปะพูดคุย ถามเรื่องสารทุกข์สุกดิบกับนักศึกษาในสำนักวิชา มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และมอบรางวัล pround & share ให้กับนักศึกษาที่ช่วยกันแชร์โพสในเพจของสำนักวิชาและหลักสูตร