โลโก้สำนักวิชา

(วันที่ 18-19 ก.พ.66) สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จัดโครงการกิจกรรม “กล้าดีอาสา พัฒนาบ้านห้วยตง รุ่น1” เพื่อพัฒนาแปลงเกษตรและปศุสัตว์ สำหรับเป็นสถานที่เรียนรู้ และอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง ต. กรุงชิง อ. นบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรและอาหาร และกีฬาสานสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ การสามัคคี การทำงานร่วมกับผู้อื่น และส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาในสำนักวิชา
ส่งความรู้ – ความสนุกจากพี่สู่น้อง
พัฒนาแปลงเกษตรและปศุสัตว์ สำหรับเป็นสถานที่เรียนรู้และอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ อีกทั้งความสนุกสนานจากการทำกิจกรรม

📍สอนน้องๆปลูกผักลงดิน และปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
📍ทำความสะอาดบ่อปลา
📍ปั้นบัวลอย
📍กิจกรรมสันทนาการ
สโมสรนักศึกษาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารขอขอบคุณคณะครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง กรุงชิง นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ที่ต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นและอีกทั้งยังดูแลพวกเราอย่างดีตลอดจนจบกิจกรรม
และขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ :
– นายอภินันท์ เชาวลิต นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาและคณะ
– นายก อบต. กรุงชิง นายจริน จันทร์ชุม, กำนันราชิต ราชประดิษฐ์ ,ผู้ใหญ่บ้าน นายกัมปนาท ราชประดิษฐ์และครอบครัวราชประดิษฐ์
– โครงการไก่ลิกอร์
– บริษัท วลัยไบโอคอนโทรล จำกัด และ รศ.ดร.วาริน อินทนา
– บริษัท พัทลุง โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
– บริษัท ทันที โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด
– ร้านวากตาสิงห์ช็อป
– ร้านลลิลการปัก
– ร้านชิคาโก
และทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ 🙏🏻💗
สุดท้ายขอขอบคุณ อาจารย์ นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ทุก ๆ คนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ที่ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ให้ความร่วมมือกับสโมสรเป็นอย่างดี และหากมีผิดพลาดประการใด ทางสโมสรขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย