โลโก้สำนักวิชา
ทุนสนับสนุนอุปกรณ์
เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษาจำนวน 18 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
เปิดรับสมัครในรอบ TCAS66 รอบที่ 2 โควตา (Quota) 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คุณสมบัติผู้สมัครทุน
✅จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
✅สายวิทย์-คณิต (สำหรับสมัครหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม,
หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม) หรือสายศิลป์ (สำหรับสมัครหลักสูตรครุศาสตร์ วิชาเอกเกษตรกรรม)
✅เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
✅เป็นผู้ที่มีความสนใจและมุ่งมั่นด้านเกษตรและวิทยาศาสตร์อาหาร
✅หากผู้สมัครมีความสามารถโดดเด่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
✅เป็นผู้ที่ไม่เคยสมัครในหลักสูตรนี้มาก่อนและไม่ซ้ำซ้อนกับทุนอื่นๆ
✅คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
📌เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 23 เมษายน 2566
📌ลิงค์สมัครทุน https://forms.gle/oqViBVewb9N8xXUq5