โลโก้สำนักวิชา
สโมสรนักศึกษาบ้าน SAF บริจาคของใช้
สโมสรนักศึกษาบ้าน SAF บริจาคของใช้

วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2566 ตัวแทนสโมสรนักศึกษาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารได้นำสิ่งของรับบริจาค อาทิเช่น
– อุปกรณ์เครื่องเขียน
– ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
– แป้ง
– นมกล่อง
– เสื้อผ้า กระเป๋า
จากการรับบริจาคใน “โครงการกล้าดีอาสา” มอบให้แก่น้องๆ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช
ทางสโมสรนักศึกษาขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคสิ่งของส่งความสุขให้น้องๆ