โลโก้สำนักวิชา

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จัดกิจกรรมบายเนียร์ให้กับพี่ๆ ชั้นปีที่ 3 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ก่อนที่พี่ๆ จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน