โลโก้สำนักวิชา
ระบบบรรจุภัณฑ์ควบคุมเชื้อราบนข้าว

นวัตกรรมใหม่ ระบบบรรจุภัณฑ์ควบคุมเชื้อราบนข้าวกล้องโดยใช้ไอน้ำมันหอมระเหยจากจำปี
ผศ.ดร.สุเมธี ส่งเสมอ และคณะ ซึ่งเป็นนักวิจัยและอาจารย์ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้คิดค้นระบบบรรจุภัณฑ์เพื่อควบคุมไอน้ำมันหอมระเหยจากจำปีเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ต้านเชื้อราในข้าวกล้อง ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์แบบพกพา โดยค้นพบว่าถุงชนิด Tyvek® และ PP/PE เหมาะสำหรับการนำมาทำบรรจุภัณฑ์ข้าวเพื่อควบคุมเชื้อราโดยสามารถยืดอายุการเก็บรักษาข้าวกล้องได้นานกว่าชุดควบคุมถึง 4 เท่า ทั้งนี้จากการค้นพบนี้ทำให้พบกลไกของไอน้ำมันหอมระเหยจากจำปีในการยับยั้งการงอกของสปอร์เชื้อรา Aspergillus flavus ในข้าวอีกด้วย ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นวิธีการที่ง่ายในการเก็บรักษาข้าวกล้องในอุณหภูมิห้องให้มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานมากขึ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Narumol Matan, Sara Limbo, Luciano Piergiovanni, Sumethee Songsamoe. (2023). Controlled release of Michelia alba oil vapour from plastic sachets to control the growth of Aspergillus flavus on brown rice and its possible mode of action. Food Control, 146, 109504. (Q1, 92%) IF 6.652