โลโก้สำนักวิชา
วันศุกร์ที่ 2 มิ.ย.66  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จัดกิจกรรม “รักนี้พบกันที่บ้าน SAF”
ให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากคณาจารย์และรุ่นพี่ในสำนักวิชา