โลโก้สำนักวิชา
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม ได้อันดับที่ 6 จากทั้งหมด 61 ทีม ทั่วประเทศ และมีคะแนนสูงที่สุดของมหาวิทยาลัยในภาคใต้
ในการแข่งขัน FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2023  วันที่ 17 มิถุนายน 2566 ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทเนสเล่ ซึ่งเป็นการแข่งขันด้านวิชาการที่ใหญ่ที่สุดของนักศึกษาที่เรียนวิทยาศาสตร์อาหาร