โลโก้สำนักวิชา
รางวัลอาจารย์ดาวรุ่ง

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ คอมเพ็ชร อาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม ได้รับรางวัลอาจารย์ดาวรุ่งประจำปี 2566 ที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาตนเองจนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และได้รับการรับรองมาตรฐาน UKPSF จาก AdvanceHE ระดับ Fellow ภายในระยะเวลา 3 ปี