💐บ้าน สทก…มู่งสู่ปีที่ 28… ปีแห่งความรุ่งโรจน์..วิชาการเรื่องกุ้ง..ยกให้เรา..หลักสูตรเกษตรศาสตรและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์..ภาคภูมิใจกับอาจารย์คนเก่งของเรา รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี #TCAS3 #Admission #รับตรงร่วมกัน #หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม #หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม เปิดรับสมัครที่ entry.wu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
แชร์เลย!!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest