🌷บ้าน สทก..มุ่งสู่ปีที่ 28..ปีแห่งความรุ่งโรจน์..หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม ภูมิใจกับ อ.ดร.กฤติกา กาบพลอย..ด้านสัตวศาสตร์..อีกหนึ่งอาจารย์คุณภาพของบ้าน สทก. 🌺 อาหารสัตว์เป็นหัวใจสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ..การพัฒนางานวิจัยด้านอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่องของ อ.ดร.กฤติกา กาบพลอย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ให้เหมาะกับท้องถิ่นได้ 💐TCAS3 เปิดรับสมัครที่ entry.wu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563 #หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม #หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม
แชร์เลย!!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest