ขอเรียนเชิญบุคลากรบ้าน สทก. ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรมมุทิตาจิต ระลึกถึงบุญคุณของคณาจารย์ ก่อนที่ท่านจะเกษียณในปีนี้ครับ ประกอบด้วย รศ.ดร.สมศักดิ์ มณีพงศ์ สาขาพืชศาสตร์ รศ.ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง สาขาประมง ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์กีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/L3A9uAp6vnnyK8aE6 หรือ QR code ด้านล่าง ทั้งนี้รายได้ทั้งหมดหลังค่าใช้จ่ายจะนำเข้ากองทุนสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนต่อไป ศิษย์ปัจจุบันร่วมลงทะเบียนแต่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ภายในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 มารวมรุ่นกันเยอะๆนะคะ  
แชร์เลย!!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest