ติดต่อเรา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาคารวิชาการ 4
222 ต.ไทยบุรี อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ : 075-672301, 075-672303
โทรสาร : 075-672302
อีเมล : techkaset.wu@gmail.com
เว็บไซต์ : https://act.wu.ac.th/
เฟสบุ๊ค : สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
https://www.facebook.com/Agricultural.wu/