โลโก้สำนักวิชา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อาคารวิชาการ 4)

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์:
075-672301, 075-672303
โทรสาร:
075-672302

อีเมล:
agriculturewalailak@gmail.com

เว็บไซต์:
https://act.wu.ac.th/

เฟสบุ๊ค:
https://www.facebook.com/
Agricultural.wu/