รศ.ดร.นฤมล มาแทน และคณะวิจัย ได้รับรางวัลดีเยี่ยมบทความวิจัยรับใช้สังคม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยสกอ. ภาคใต้ตอนบนและหน่วยประสานงานสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.ภูมิภาค ภาคใต้) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 เนื่องในโอกาสครบปีที่ 26 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 และจากการประชุมดังกล่าว ทางสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นฤมล มาแทน และคณะวิจัย ได้รับรางวัลดีเยี่ยมบทความวิจัยรับใช้สังคม ในการประชุมเครือข่ายวิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 1 ในหัวข้อบทความวิจัย “การถ่ายโอนนวัตกรรมจากห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สู่การสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.wu.ac.th/th/news/13397

แชร์เลย!!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest

About act_2017

Check Also

นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award” (I-New Get Award 2020)

    นักศึกษาทีม …