รางวัล

นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award” (I-New Get Award 2020)

    นักศึกษาทีมโกรการ์ดโฟร์พลัส สำนักวิชาเทคโนโลยี …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุริยา ปาละแม ในโอกาสที่ไ้ด้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รางวัลระดับดี

   🌹บ้าน​ สทก.. มุ่งสู่​ปีที่​ 28.. ปีแห …

Read More »

ทีมนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร นำผลงานศูนย์​ชีวินทรี​ย์​นำเสนอต่อยอด​ R2M.ชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัย

ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร …

Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน (UKPSF) ในระดับ Fellow

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์ อาจารย์ประ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิชาการรับใช้สังคมครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562

      สำนักวิชาเทคโนโลยี​การเกษตรเข …

Read More »

นายภูรินทร์ ไชยวรรณ์ นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับ นายภูรินทร์ ไชยวรรณ์ นักศึกษาชั …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นฤมล มาแทน และทีมงานวิจัย ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ผลงานนวัตกรรมดีเด่น”

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นฤมล มาแทน และทีมงานวิจัย …

Read More »

รศ.ดร.วาริน อินทนา บรรยาย​ “การจัดการโรคในสวนส้มโอ” ที่​ อำเภอปากพนัง

ภาพบรรยากาศการอบรม”การจัดการโรคในสวนส้มโอ …

Read More »

นางสาวเรนุกา เพชรฤทธิ์ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดไอเดียนวัตกรรมเกษตร

นางสาวเรนุกา เพชรฤทธิ์ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอา …

Read More »