โลโก้สำนักวิชา
ศิษย์เก่าขอเล่า
หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม ขอเชิญชวนน้องๆ ชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม All About Agritech ในวันเสาร์ ที่ 11 กันยายน 2564
ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 10.00 น. พบกับกิจกรรม สร้าง Portfolio ให้ปัง
ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น. พบกับกิจกรรม ศิษย์เก่าขอเล่า ผ่านออนไลน์ (zoom)
แล้วพบกันนะคะ