โลโก้สำนักวิชา
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรม “ศิษย์เก่าขอเล่า”
โดยเชิญศิษย์เก่ามาเล่าประสบการณ์การทำงานทางด้านการเกษตร ได้แก่
คุณจักรกฤษณ์ ชูลี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 9 สาขาพืชศาสตร์
คุณอัครเดช ศิริไพรวัน ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 สาขาพืชศาสตร์
คุณพรเลิศ ชะนะชัย ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 สาขาสัตวศาสตร์
คุณพิสิษฐ์ ปานชู ศิษย์เก่ารุ่นที่ 18 สาขาสัตวศาสตร์