ศิษย์เก่า
นางสาวกาญจนาพร ชุมทอง บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม ดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ได้รับทุนการศึกษา Ph.D. Scholarships for High Potential Candidates เรียนต่อระดับปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์อาหาร
จบปริญญาตรีเรียนต่อปริญญาเอกทันที อยากปังแบบนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม กำลังเปิดรับสมัครผู้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม “ทุนโปรแกรมเกียรตินิยม” เพื่อเข้าเรียนปริญญาตรี จำนวน 5 ทุน
ทุนโปรแกรมเกียรตินิยม เป็นทุนการศึกษาที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีศักยภาพสูง มาเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและมีศักยภาพในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น (ปริญญาโท-ปริญญาเอก)