งานวิจัยกล้วยหอม

ผลงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการส่งออกกล้วยหอมทองของไทย คิดค้นโดยนักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย นางสาวรวินันท์ แสงวงษ์งาม ผลการค้นคว้าที่ตอบโจทย์ของการส่งเสริมการจำหน่ายกล้วยจากฟาร์มถึงผู้บริโภคโดยตรง โดยการคิดค้นวัสดุกันกระแทกที่มีน้ำมันหอมระเหยเพื่อช่วยทำให้กล้วยมีความหอมเพิ่มมากขึ้น มีรอยช้ำน้อยลง และมีการสุกที่พอเหมาะ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วารสารระดับชาติและนานาชาติ
1) Saengwong-ngam, R., Matan, N., & Matan, N. (2022). Effects of a Plant-Cushioning Material Containing Tangerine Oil on Bruising and Mould Growth of Banana (Kluai Hom Thong) and its Potential Reuse. BioResources, 17(1), 37-51. doi:10.15376/biores.17.1. ISI

2) Saengwong-Ngam, R., Koomhin, P., Songsamoe, S., Matan, N., & Matan, N. (2021). Combined effects of tangerine oil vapour mixed with banana flavour to enhance the quality and flavour of ‘Hom Thong’bananas and evaluating consumer acceptance and responses using electroencephalography (EEG). Journal of Food Science and Technology, 1-11. doi:10.1007/s13197-021-05100-w (ISI).

3) Saengwong-ngam, R., Matan, N., & Matan, N. (2020). Physical properties, mechanical properties and antifungal activity of PLA bioplastic film containing Michelia alba oil on brown rice. Journal of Science & Technology, Ubon Ratchathani University, 22, 14-21. (TCI)