เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ได้จัดกิจกรรม “New year New you & New normal” ณ ห้องประชุม 4 อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผ่านทางระบบออนไลน์ zoom มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  กิจกรรมแลกของขวัญ กิจกรรมประกวดแคปชั่น และกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัล