ผลงานวิจัย
นวัตกรรมใหม่…การควบคุมสีและคุณภาพของมังคุดในระหว่างการขนส่งนักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ค้นพบวิธีการควบคุมสีของมังคุดให้สุกช้าลงโดยการพัฒนาวัสดุดูดซับจากวัสดุเหลือทิ้งจากเศษเหลือไม้ยางพารา เพื่อนำมาใช้ในการควบคุมบรรยากาศในการขนส่งมังคุด เพื่อให้ผลไม้หายใจได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้มังคุดมีสีและได้คุณภาพการสุกในระดับผลไม้เกรด A
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Matan, N., and Songsamoe, S. (2022). “Controlled release of orange oil vapour to delay the ripening and mould growth of mangosteens (Garcinia mangostana) using rubberwood sawdust,” BioResources 17(2), 2917-2932 (Scopus, ISI)